Ostale usluge

Vršimo uslugu najma auto dizalice 20, 25 i 35 tona, sačmarenje profila i cijevi na automatskoj protočnoj sačmari, rezanje limova na CNC plazmi, rezanje lima na hidrauličnim škarama, savijanje limova na hidrauličnoj presi te ostale usluge.

  • Usluga auto dizalice 20, 25 i 35 tona
  • Usluga prijevoza strojeva i opreme sa labudicom
  • Usluga rezanja CNC plazmom
  • Usluga sačmarenja čeličnih profila
  • Usluga rezanja lima do 10 mm debljine i 3000 mm dužine na hidrauličnim škarama
  • Rezanje i savijanje lima do 0,6 mm do 6000 mm
  • Usluga savijanja lima na hidrauličnoj presi do 3000 mm dužine
  • Usluga narezivanja navija od M12 do M36
  • Usluga zavarivanja aluminija i inoxa.