References

Number. Object Investor Location Steel construction (kg) Roof panels (m²) Wall panels (m²)
1. AUTO-SERVIS WORKSHOP AUTO SERVIS VUKO SLAVONSKI BROD 35000
2. AUTO- SERVIS WORKSHOP WET ĆIRIĆ SLAVONSKI BROD 33000
3. PRODUCTION BUILDING SUN TRUCK SLAVONSKI BROD 25000
4.  PRODUCTION BUILDING THD ŠPRAJC SLAVONSKI BROD 15000
5. SALES CENTAR ŠKOJO ŠKOJO OSIJEK 20000
6. ELEMENTARY SCHOOL GRAD DARUVAR DARUVAR 50000
7. ELEMENTARY SCHOOL Đ.PILAR SL. BROD 45000
8. HOTEL OSIJEK ŠKOJO OSIJEK 119000
9. BAKERY ŠKOJO ŠKOJO OSIJEK 25000
10. SPORTS HALL  OBROVAC OBROVAC 15000
11. SPORTS HALL PISAROVINA PISAROVINA 55000
12. SPORTS HALL  BENKOVAC BENKOVAC 85000
13.  GAS STATION INA VRPOLJE 60000
14.  GAS STATION INA DILJSKA CESTA 30000
15.  GAS STATION INA SL. BROD 30000
16.  GAS STATION INA PREČKO 40000
17.  GAS STATION INA ĐAKOVO 45000
18.  GAS STATION INA JADRANOVO 20000
19.  GAS STATION INA NEMETIN 30000
20.  GAS STATION PIB E TRA ŠTEFANEC 50000
21.  GAS STATION SLAVONSKI BROD SLAVONSKI BROD 100000
22. SHOPPING MALL FASCHMARKT VARAŽDIN 250000
23.  GAS STATION PETROL OSIJEK 30000
24. CHICKEN FARM ŽITO VUKA 150000
25. SALES CENTAR BAUMAX K. ŠUĆURAC 100000
26. GAS STATION INA- Strossmayerova SL. BROD 32000 250 150
27. GAS STATION INA N. GRADIŠKA 47000 430 320
28. GAS STATION INA-Svačićeva SL. BROD 38000 250
29. GAS STATION INA-Čepin OSIJEK 4300 320
30. GAS STATION INA – Donji grad OSIJEK 3500 260
31. GAS STATION CROBENZ ŠIBENIK-VRPOLJE-JUG 52000 1000 250
32. GAS STATION CROBENZ ŠIBENIK-VRPOLJE-SJEVER 52000 1000 250
33. THE MARKET ALASTOR OSIJEK-JUG II 24000
34. THE MARKET ALASTOR ĐAKOVO 12000
35. THE MARKET ALASTOR VINKOVCI 18500
36. THE MARKET ALASTOR OSIJEK- RETFALA 18000 300
37. THE MARKET ALASTOR ČEPIN 13000 350
38. THE MARKET KONZUM OSIJEK-RETFALA 27000 400 600
39. UNIVERSITY CAMPUS GRAD OSIJEK OSIJEK 28000 2200
40. EVANOGICAL LIBRARY GRAD OSIJEK OSIJEK 21000 1100
41.  SPORTS HALL OBROVAC OBROVAC 18000 350
42.  SPORTS HALL BENKOVAC BENKOVAC 78000 2100 1400
43.  SPORTS HALL DARUVAR DARUVAR 36000 1700
44.  SPORTS HALL STRIZIVOJNA STRIZIVOJNA 5000 800
45.  SPORTS HALL TRNAVA TRNAVA 4300 800
46. BAKERY KRUNA OSIJEK 35000 3500 3500
47. BAKERY ĐAKOVŠTINA ĐAKOVO 51000 3200 3200
48. SHOPPING MALL STANUŠIĆ (ANCONA) ĐAKOVO 15000 1000 1600
49. AUTO SALES CENTER AUTO KUĆA ŠKOJO OSIJEK 21000
50. AUTO SALES CENTER AUTO KUĆA ČIRIĆ SL. BROD 43000 550
51. AUTO SALES CENTER MJERTAN SL. BROD 35000
52. AUTO SALES CENTER AUTO KUĆA VUKO SL. BROD 36000 1000 1400
53. CHEMICAL SCHOOL GRAD ZAGREB ZAGREB 28000 800
54. HOTEL OSIJEK OSIJEK 28000 600
55. PRODUCTION HALL WIENERBERGER ĐAKOVO 67000 1100
56. PRODUCTION HALL WIENERBERGER ĐAKOVO 12000 4700
57. PRODUCTION HALL TONDACH ĐAKOVO 184000
58. GAS STATION CROBENZ ZAGREB 40000 260
59. GAS STATION INA ĐAKOVO 45000 500
60. GAS STATION OSIJEK-PETROL VUKOVAR 46000 800 450
61. GAS STATION CROBENZ JADRANOVO-CRIKVENICA 20000 250
62. GAS STATION OSIJEK-PETROL NEMETIN 30000 500
63. THE MARKET PLODINE ČAZMA 3000 700
64. THE MARKET PLODINE GOSPIĆ 3000 700
65. THE MARKET PLODINE KRIŽEVCI 3000 700
66. THE MARKET PLODINE KUTINA 3000 700
67. THE MARKET PLODINE N. GRADIŠKA 3000 700
68. THE MARKET PLODINE SLATINA 3000 700
69.  PRODUCTION HALL PIB E TRA d.o.o. ŠTEFANEC-ČAKOVEC 51000
70.  PRODUCTION HALL PROKLIMA SAMOBOR 21000 900
71. GAS STATION INA SPAČVA-VINKOVCI 70000 1000
72. SHOPPING MALL BAUMA KAŠTEL ŠUĆURAC 95000 1100 2350
73. SHOPPING MALL FACHMARKT VARAŽDIN 250000 6000 3800
74. SPORTS HALL GRAD SL. BROD SL. BROD 89000 2700 1100
75. STUDENT CENTAR GRAD OSIJEK OSIJEK 90000
76. WALL PANELS OFFICE BUILDING NARODNE NOVINE ZAGREB 2500
77. DVORANA ELTZ GRAD VUKOVAR VUKOVAR 150000
78. PRODUCTION HALL SIRANA RUNOLIST OTOČAC 25000 1000 890
79. THE MARKET KONZUM ZAGREB 75000
80. OFFICE BUILDING VJESNIK ZAGREB 15000
81. BAKERY MLINAR KRIŽEVCI 5000
82. SPORTS HALL REHLICKI SL. BROD 80000
83. EAVES PLINE SL. BROD 5000 2000 2000
84. OFFICE BUILDING  CROATIA OSIGURANJE SL. BROD 1500 1500
85. OFFICE BUILDING  PIVAC STARIGRAD NA HVARU 3200
86. OFFICE BUILDING VITIS VARAŽDIN 70000 800 800
87. CHICKEN FARM NUCLEUS VUKA 250000 6500 8000
88. PRODUCTION HALL Đ.Đ. TEP SL. BROD 50000 800
89. SAWMILL STRIZIVOJNA HRAST STRIZIVOJNA 70000 2800 2800
90. PRODUCTION HALL KANDIT OSIJEK 15000
91. OFFICE BUILDING LJEČILIŠTE STRMAC STRMAC 40000
92. BAKERY MLINAR ZAGREB 58000 1700
93. OSATINA HANGAR HUMUS OSATINA SEMELJCI 90000 3500 600
94. PIP PISAROVINA PIP PISAROVINA 30000 1850 400
95. OFFICE BUILDING ĐAKOVO ĐAKOVO 23000 630 400
96. OFFICE BUILDING LAURA FILIA ZAGREB 22000 360 1100
97. SHOPPING MALL KAUFLAND JANKOMIR 100000 6000 7000
98. KOGENERACIJSKO POSTROJENJE SL. BROD SL. BROD 250000 1040 1800
99. PRODUCTION HALL GUMIIMPE ZAGREB 27000 2600 2300
100.  HAM PRODUCTION BUILDING ŽITO ČEPIN 300000 5070 3550
101. HALL FOR BREEDING AND PACKING FINISHED PRODUCTS ŽITO ČEPIN 5100 3500
102. BUILDING FOR OIL EXTRACTION ŽITO ČEPIN 500 1760
103. TERMINAL OMIŠALJ JANAF OMIŠALJ 60000
104. KOMPOSTANA OSATINA VIŠKOVCI 350000 2000 20000
105. DISTRIBUTIVE CENTER OSATINA VIŠKOVCI 60000 9000 7000
106. MUSHROOM PRODUCTION BUILDING OSATINA IVANKOVO 250000 15000 22000
107. STAKLENIK OSATINA TRNAVA 36000 3200 2500
108. PRODUCTION HALL MASSA/ECOCORTEC BELI MANASTIR 130000
109. AUTO SALES CENTER MASSA OSIJEK 78000 1200 630
110. POWERPLANT (BUILDING) STRIZIVOJNA HRAST ĐAKOVO 120000 1200 2000
111. POWERPLANT STRIZIVOJNA HRAST ĐAKOVO 135000
112. NADSTREŠNICA DNEVNOG SPREMNIKA GLINA GLINA 105000 2100 1100
113. PIGSTY  ( KOM 4,00 ) OSATINA TRNAVA 310000 10000 5000
114. STEEL CONSTRUCTION KRIGA METAL NJEMAČKA 85000
115. PIGSTY ( KOM 2,00 ) OSATINA TRNAVA 200000 7000 2500
116. WOOD WORKSHOP STOLARIJA RENDULA SLAVONSKI BROD 15000 530 630
117. HIGH SCHOOL WATMONT SLAVONSKI BROD 2200
118. AIR CONDITIONER BUILDING Đ.Đ. TEP STARA GRADIŠKA 15000
119. PRODUCTION HALL NUCLEUS VLADISLAVCI 8000 1300 1000